Sisäilmakorjaukset

Sisäilmaongelmat

Grauline Oy on tehnyt sisäilmakorjauksia kouluissa ja päiväkodeissa Uudellamaalla.

Toimi heti, jos epäilet tai havaitset, että asunnossasi tai työpaikallasi on huono sisäilma.

Kosteus- ja homevauriot ja ilmanvaihto

”Erityisesti rakennuksen käyttöiän loppuminen näyttää johtavan sisäilmaongelmiin, joista terveyden kannalta merkittävimpiä osatekijöitä ovat kosteus- ja homevauriot.” Eduskunnan tarkastusvaliokunta 1/2012 (Työterveyslaitos)

Sisäilmaongelman poistamiseksi ensisijainen toimenpide on vauriomekanismin paikallistaminen ja poistaminen. Eli ensin poistetaan ongelman aiheuttajat järjestelmissä ja rakenteissa ja vasta sitten suoritetaan korjausrakentaminen ongelmattomalle perustalle. Menetelmät ja toimintatavat valitaan aina kohteen mukaan. Jokainen remonttikohde on ainutlaatuinen.

Toimiva ilmanvaihto on hyvän sisäilman perusta. Ilmanvaihdon funktiona on terveellisen ja miellyttävän sisäilman ylläpitäminen rakennuksessa joko painovoimaisesti tai koneellisesti toteutettuna. Eli ilmanvaihtojärjestelmän tulisi poistaa asuintiloista epäpuhtaudet ja tuoda korvausilmaksi puhdasta ilmaa.

Avaimet käteen -periaatteella

Avaimet käteen -periaatteella asiakkaan ei tarvitse itse huolehtia materiaalien hankinnasta tai työmaan siistimisestä urakan päätteeksi, me hoidamme kaiken.

Ilmanvaihdon mitoituksella on suora vaikutus sisäilman laatuun.

Ilmanvaihdon mitoituksella on suora vaikutus sisäilman laatuun. Väärin mitoitettu ilmanvaihto ei myöskään poista ylimääräkosteutta ja epäpuhtauksia riittävän tehokkaasti asuin- ja oleskelutiloista. Koneellinenkaan ilmanvaihtojärjestelmä ei tuota puhdasta sisäilmaa, jos ilmanvaihtojärjestelmä on likainen. Järjestelmään voi kertyä epäpuhtauksia, mm. mikrobikasvustoa, jolloin puhtaan ilman sijaan ilmanvaihtojärjestelmä tuottaa sisäilmaongelmia.

Me tarjoamme kattavat korjausrakentamisen palvelut ja korjaamme kiinteistösi kuntoon! Annamme mielellämme arvion tarvittavista korjaustoimenpiteistä ja urakan aikataulusta.

Lue lisää Sisäilmayhdistyksen suosituksesta ilmanvaihtojärjestelmien huollosta ja oikean toiminnan varmistamisesta